Thomas Jansson, Principal, B.Sc.

Thomas Jansson är en senior hydrogeolog med mer än 30 års erfarenhet som miljökonsult, med fokus på utredningar av förorenade områden, projektering och sanering. Hans arbete omfattar miljötekniska och geotekniska platsundersökningar, riskbedömningar, tillstånd och miljö due diligence. Han projekterar och leder saneringar på plats.

Thomas har även lett flera stora miljö och geoteknikuppdrag inom ramen för större fastighetsutvecklingsprojekt i Stockholmsområdet. I den projektledarrollen har han tillhandahållit hydrogeologiska och geotekniska tjänster relaterade till grundläggning i tätbebyggda områden med en föroreningsproblematik och instabila markförhållanden.

Som styrelseledamot i Sveriges Geotekniska Förenings (SGF) kommitté för förorenade områden, är Thomas ansvarig för det nationella certifieringssystemet för miljöteknisk provtagning och är medförfattare till olika SGF-publikationer och riktlinjer.

Specialiteter

Miljötekniska undersökningar, sanering, miljö och hälsoriskbedömning, åtgärdsutredning, miljötillstånd, miljö due diligence, hydrogeologisk undersökning och bedömning

Discipliner

Miljöteknik, miljövetenskap

Utbildning

Kandidatexamen i hydrogeologi från Uppsala universitet (1984–1987)