Ingenjörer. Naturvetare. Forskare. Innovatörer.

Om Anousone Muongpack

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Anousone Muongpack skapat 38 blogginlägg för.

Fredrik Alderman

2022-02-18T23:42:40+00:00

Fredrik Alderman, M.Sc. Fredrik Alderman är hydrogeolog och civilingenjör i väg- och vattenbyggnad med mer än 10 års erfarenhet av att leda vattenrelaterade projekt för kunder inom olika marknadssektorer. Han är specialiserad på grundvattensänkningar vid komplexa byggarbetsplatser i tätbebyggda områden. Fredrik hjälper kunder inom gruvnäring och förorenade områden med [...]

Fredrik Alderman2022-02-18T23:42:40+00:00

Susanne Bergquist

2022-03-10T16:30:29+00:00

Susanne Bergquist, VD, Senior Principal, M.Sc. Susanne Bergquist är en senior miljökonsult baserad i Sverige med mer än 21 års internationell erfarenhet fokuserad på miljö due diligence, miljöstrategisk rådgivning och projektledning. Susanne är VD för Geosyntec Consultants AB. Då hon är känd som den ledande miljökonsulten inom sammanslagningar och [...]

Susanne Bergquist2022-03-10T16:30:29+00:00

Malin Ekåsen

2022-03-16T18:43:29+00:00

Malin Ekåsen, M.Sc. Malin Ekåsen, M.Sc. är en senior projektledare och miljöingenjör med mer än 15 års erfarenhet som miljökonsult. Malin leder stora projekt relaterade till förorenad mark samt avveckling och rivning av stora industrianläggningar. Malin bistår även uppdragsgivare med avveckling av stora industrikomplex och anläggningar. I dessa projekt övervakar [...]

Malin Ekåsen2022-03-16T18:43:29+00:00

Åke Eriksson

2022-02-18T23:43:58+00:00

Åke Eriksson, Senior Principal, B.Sc. Åke Eriksson har en kandidatexamen i hydrologi och har mer än 35 års erfarenhet av miljökonsultverksamhet inom en rad olika kundsektorer. Under de senaste åren har han ofta fungerat som senior miljörådgivare för stora och medelstora multinationella koncerner inom tillverkande industri. Han har också arbetat [...]

Åke Eriksson2022-02-18T23:43:58+00:00

Karolina Flemström

2022-03-16T18:48:36+00:00

Karolina Flemström, M.Sc. Karolina Flemström är civilingenjör i kemiteknik och har mer än 15 års erfarenhet av miljöstrategisk rådgivning, miljö due diligence, utredningar i samband med miljötillståndsprövning samt utredning och sanering av förorenad mark. Hon har stor erfarenhet av miljökommunikation och informationshantering från sin tid som forskningsingenjör vid Chalmers tekniska [...]

Karolina Flemström2022-03-16T18:48:36+00:00

Maria Florberger

2022-06-22T14:40:11+00:00

Maria Florberger, Ph.D. Maria Florberger är ekotoxikolog och Fil. Dr. i Miljövetenskap och har mer än 20 års erfarenhet av riskbedömningar, miljöstrategisk rådgivning, miljö due diligence och tillståndsärenden. Maria är expert på praktisk riskbedömning av förorenade områden. Riskbedömningarna har omfattat en rad olika föroreningar och olika medier liksom riskbedömningar av [...]

Maria Florberger2022-06-22T14:40:11+00:00

Dan Hermansson

2022-02-18T23:48:29+00:00

Dan Hermansson, M.Sc Dan Hermansson är miljökonsult med mer än 11 års erfarenhet av utredning och sanering av förorenad mark. Dan arbetar som senior fältansvarig och biträdande projektledare på platser över hela Sverige och har bland annat genomfört miljötekniska undersökningar av sågverk, impregneringsanläggningar, kemtvättsanläggningar, processindustrianläggningar och bensinstationer. Han genomför även [...]

Dan Hermansson2022-02-18T23:48:29+00:00

Henning Holmström

2022-02-18T23:48:38+00:00

Henning Holmström, Senior Principal, Ph.D., MAusIMM, MAIG Henning Holmström är en senior bergsingenjör och geokemist med nästan 25 års erfarenhet av gruv- och miljöprojekt från driftstart till efterbehandling och nedläggning av gruvor, avfall- och vattenhantering samt och rening av gruvvatten. Henning har även medverkat i undersökning och sanering av förorenad [...]

Henning Holmström2022-02-18T23:48:38+00:00

Thomas Jansson

2022-02-18T23:48:46+00:00

Thomas Jansson, Principal, B.Sc. Thomas Jansson är en senior hydrogeolog med mer än 30 års erfarenhet som miljökonsult, med fokus på utredningar av förorenade områden, projektering och sanering. Hans arbete omfattar miljötekniska och geotekniska platsundersökningar, riskbedömningar, tillstånd och miljö due diligence. Han projekterar och leder saneringar på plats. Thomas har [...]

Thomas Jansson2022-02-18T23:48:46+00:00

Tim Johansson

2022-02-18T23:48:54+00:00

Tim Johansson, B.Sc. Tim Johansson är biolog som började sin karriär som miljökonsult 2018 och har sedan dess främst arbetat med undersökningar och utredningar av förorenade områden. Tim arbetar främst som fälttekniker med platsundersökningar och sanering med fokus på förorenad mark och grundvatten. Som sådan är han väl insatt i [...]

Tim Johansson2022-02-18T23:48:54+00:00
Till toppen