För mer information kontakta:

Malin Ekåsen, M.Sc.

Kristoffer Lindö

Markexploatering och förorenad mark

Exploatörer och andra verksamhetsutövare har många utmaningar när de står inför valet av lämpliga och effektiva miljösaneringsmetoder för förorenad mark och byggnader, påverkade yt- och grundvatten. Geosyntec samarbetar med dig inom allt från exploateringsprojekt till tillsynsärenden. Vi kan t.ex. hjälpa dig med markundersökningar, saneringar, lagefterlevnad, tillstånd och anmälningar och omvandling och omställning av mark och industrianläggningar till annan användning.

Att välja innovativa men pålitliga metoder för sanering och utveckling av förorenade områden och byggnader är nyckeln till att framgångsrikt omvandla dessa områden till säkra, användbara och vackra platser. Våra experter anses vara bland världens främsta när det gäller att tillhandahålla markundersökning- och saneringstjänster av påverkade och förorenade områden. Vi erbjuder ett brett utbud av teknisk expertis och tjänster inom mark, vatten, byggnader och geoteknik.

Decennier av erfarenhet att implementera traditionella saneringstekniker, en djup kunskap om ny teknik och forskning samt kunnande inom innovativa saneringstekniker, ger våra konsulter en förståelse för bästa tillvägagångssätt och när så är lämpligt, att vara först på fältet med nyutvecklade lösningar. Dessutom tillhandahåller Geosyntecs egna laboratorier fysikaliska och kemiska tester för att övervaka processer, tekniker och system för sanering av mark- och vatten. Våra laboratorier utför t.ex. kemiska oxidations- och bioreaktortester, undersöker förekomsten av organiska och oorganiska ämnen i vatten, utvärderar effektiviteten av olika saneringstekniker. Våra laboratorieteam delar även med sig av sina forskningsrön och hjälper till att styra interna och externa kundprojekt mot de mest lämpliga och effektiva tekniska lösningarna.

Geosyntec är ett globalt företag, med flera svenska kontor, där våra medarbetare, med mångårig erfarenhet av tjänster inom förorenad mark, finns för att hjälpa dig och ditt företag. Utöver vårt arbete i Sverige tillhandahåller vi även specialiserade tjänster till offentliga och privata kunder i Europa, Nordamerika, Asien och Australien. Vårt globala nätverk medför att vi kan rådfråga och samarbeta med våra kollegor runt om i världen. Kunder vänder sig till oss för vår internationella erfarenhet avseende markundersökningar och sanering samt hur komplexa projekt ska hanteras. Vi tillhandahåller ett komplett utbud av undersökning- och saneringstjänster, allt ifrån utformning av undersökning, val av saneringsmetod till projektledning och styrning i en utförandefas. Geosyntec kan fungera som entreprenör eller teknikkonsult och designa lösningar i projekt över hela landet.

Bland våra kunder är vi kända för att ha:

  • Ett mycket erfaret team med hög teknisk kompetens
  • Decennier av erfarenhet av olika typer av saneringar
  • Utvecklare och projektörer av tekniska lösningar som andra implementerar och genomför
  • Engagemang – En förståelse av kundens krav och behov
  • Högkvalitativa utredningar

Genom att samarbeta med kunder och globalt, nyttjar Geosyntecs personal sitt kunnande inom kemi, fysik, geologi och biologi för att åtgärda miljöproblem, reducera och eliminera exponeringsrisker. Vårt kunnande sträcker sig över ett brett spektrum av kemikalier i miljön – särskilt de som är svåra att behandla på konventionellt sätt. Genom att använda en kombination av standardiserade och innovativa tekniker, hjälper vi våra kunder att hitta lösningar på tillsynes olösliga problem.