VD har ordet

Susanne Bergquist, Verkställande Direktör

Susanne Bergquist, Verkställande Direktör

Hos oss i Geosyntec, är vi övertygade om att exceptionell kundservice tillsammans med förstklassiga tekniska lösningar är modellen för att bygga långa och solida affärsrelationer med våra kunder och strategiska partners. Vi stöttar vår affärsmodell med en stark intern kultur, där passionen för teknisk utveckling och kollegialt utbyte av kunskap och erfarenhet är en bärande värdering som genomsyrar hela vår globala organisation. Vårt engagemang, grunden i våra kärnvärden, vårt innovativa och praktiska tänkande, som vi tar med in i våra projekt, är ytterligare bärande delar av vår gemensamma framgång.

Vårt svenska team har mer än 30 års erfarenhet av att stödja våra kunder på den svenska och europeiska marknaden, främst inom finans och försäkringssektorn, industrisektorn , gruvsektorn och inom det stora område vi kallar förnybar energi. Vi förser våra kunder med avancerad kunskap och erfarenhet baserade i ett erkänt innovativt tänkande, nya tekniker och processer som vi utvecklar inom vår globala verksamhet. Vi använder vårt kunnande för att skapa innovativa, och tekniskt starka lösningar inom hållbarhet, miljöutveckling, naturresursutveckling och inom infrastrukturbyggande.

Med hjärtat i exceptionell kundservice och förstklassiga tekniska lösningar, har vi skapat ett arbetsklimat som ger våra ingenjörer och naturvetare de bästa förutsättningarna att fokusera sin energi och kreativitet. Oavsett om det är en senior kollega, en kollega som arbetat några år eller en av våra nya talanger, i början av sin karriär, så använder vi vår kompetens och våra färdigheter i de mest intressanta, komplexa och utmanande projekten för privata och offentliga kunder och partners.

Vi utvärderar ständigt hur vi på bästa sätt kan använda vår kompetens och vårt kunnande för att bättre kunna hjälpa och stödja våra kunder att uppnå deras affärsmässiga målsättningar. Kontakta gärna någon av mina kompetenta kollegor för dialog kring hur vi kan hjälpa er med era komplexa och svåra utmaningar och på så vis börja en spännande och utvecklande resa in i en hållbar framtid tillsammans med oss.

Susanne Bergquist
Verkställande Direktör