För mer information kontakta:

Susanne Bergquist

Karolina Flemström, M.Sc.

Finans

Geosyntec tillhandahåller en bred uppsättning miljötjänster i samband med företagsöverlåtelser och andra transaktioner för privata kunder inom de flesta marknadssegmenten. Våra specialister arbetar med EDD (Environmental Due Dilligence), fungerar som strategiska rådgivare och erbjuder kompletta lösningar inom ESG (Environmental, Social and Governance) såsom koncernprogram, revisioner och bedömning av innehav och förvärv.

Inom miljö due diligence fungerar vi som miljöstrategiska rådgivare och medverkar i fusioner, avyttringar och förvärv (M&A) genom att identifiera miljöansvar och potentiella miljökostnader för att bedöma miljöfrågans inverkan på ekonomiska och affärsmässiga risker. Vi har långtgående möjligheter och stor erfarenhet av denna rådgivning både i Sverige och utomlands och våra experter har regelbundet genomfört analyser av portföljförvärv för både noterade och onoterade bolag med som mest upp till 150 fabriker och 2000 fastigheter i den enskilda affären.

Vårt partnerskap i CAT Alliance (www.cat-alliance.com) ger oss ett stort nätverk med över 10 000 yrkesverksamma konsulter i över 50 länder som kan hjälpa våra kunder med alla aspekter av miljö och teknisk due diligence – från enstaka transaktioner till stora globala projektportföljer i komplexa affärer. CAT grundades 2001 och är ett samarbete mellan tre ledande konsultföretag – COWI (med fokus på Skandinavien och Östeuropa), Geosyntec (med fokus på USA, Storbritannien, Australien, Sverige och Sydostasien) och Tauw (med fokus på södra och västra Europa). Alliansen tillhandahåller miljö due diligence-tjänster (EDD) syftande till att stödja stora kunder inom industri, kommersiella fastigheter och finans. CAT är specialiserat på företagstillgångar och transaktionsrelaterade tjänster och har genomfört EDD-bedömningar för mer än 20 000 objekt i världen, och har hjälpt kunder att identifiera mer än 100 miljarder USD i potentiellt miljöansvar som en del av dessa företagstransaktioner. CAT förser multinationella kunder med lokala, välutbildade miljöexperter som förstår landsspecifik lagstiftning och relationen till internationella förväntningar och företagskrav över hela världen. CAT gör det möjligt för företagen i alliansen att i samarbete leverera miljökonsulttjänster globalt.

Vårt fokus sträcker sig från enskilda fastigheter till globala företags miljöpåverkan, och våra kunder utgörs av allt från generell tillverkningsindustri, gruv- och mineral, energi till telekom- och petroleumindustrin. Geosyntec tillhandahåller även den expertis som krävs vid skadeståndsanspråk t.ex. i samband med företagsöverlåtelser och entreprenader. Våra seniora medarbetare fungerar regelbundet som expertvittnen vid tvister och är skickliga på att sätta sig in i juridisk dokumentation och andra affärsrelaterade handlingar.