Susanne Bergquist, VD, Senior Principal, M.Sc.

Susanne Bergquist är en senior miljökonsult baserad i Sverige med mer än 21 års internationell erfarenhet fokuserad på miljö due diligence, miljöstrategisk rådgivning och projektledning. Susanne är VD för Geosyntec Consultants AB.

Då hon är känd som den ledande miljökonsulten inom sammanslagningar och förvärv (M&A) på den europeiska marknaden, vänder sig riskkapitalfonder, investeringsbanker, finansiella institutioner, advokatbyråer och multinationella företag till Susanne för tjänster inom miljömässig due diligence. Hon leder internationella miljögranskningar i samband med förvärv, finansiering och avyttringar för ett brett spektrum av industriföretag . Susanne har lett flera hundra komplexa internationella due diligence-projekt och har arbetat för stora multinationella företag inom teknik, byggmaterial, massa och papper, telekom, olja och gas, stål, samt för nationella och multinationella investeringsbanker, riskkapitalbolag, utköpsfonder och advokatbyråer i mer än 50 länder.

Dessutom ger Susanne råd till kunder om miljömässig finansiell exponering kopplade till miljöansvar, inklusive finansiella värderingsmetoder och SPA-rådgivning. Hon medverkar ofta i utbildningar relaterade till miljö due diligence, hantering av miljöansvarsexponering inom ramen för M&A samt miljöekonomisk rapportering. Susanne har haft olika ledande befattningar i teknikkonsultbranschen sedan 2007.

Specialiteter

Miljöstrategisk rådgivning, miljö Due Diligence i samband med sammanslagningar och förvärv (EDD), projektledning

Discipliner

Miljövetenskap

Utbildning

Magisterexamen i biologi och ekonomi, Stockholms universitet, 2000