Rita Kamera, M.Sc.

Rita Kamera är hydrogeolog med mer än tio års erfarenhet som projektledare och konsult inom geohydrologi och geovetenskap. Hon har bott och arbetat i Ungern, Storbritannien, Irland och Sverige där hon har varit involverad i en mängd olika projekt både i dessa länder och internationellt.

Rita planerar, genomför och övervakar hydrogeologiska fältundersökningar, konceptuell modellering, grundvatten- och transportmodellering, utvärderingar av borrhål (logging), discrete fracture modellering (DFN) och geologisk modellering. Rita har arbetat i ett stort antal uppdrag relaterade till grundvatten och ytvatten

Specialiteter

Platsundersökning, geologisk- och grundvattenmodellering, tekniska studier, avfalls- och vattenhantering, avvattning, hydraultester, platskaraktärisering bedömningar av förorenad mark och grundvatten, miljötillstånd, projektledning

Discipliner

Miljöteknik, miljövetenskap, hydrogeologi

Utbildning

Magisterexamen i geovetenskap, specialisering inom geologi, University of Szeged, 2009

Medlemskap

Medlem av International Water Association (IWA)