Malin Ekåsen, M.Sc.

Malin Ekåsen, M.Sc. är en senior projektledare och miljöingenjör med mer än 15 års erfarenhet som miljökonsult. Malin leder stora projekt relaterade till förorenad mark samt avveckling och rivning av stora industrianläggningar.

Malin bistår även uppdragsgivare med avveckling av stora industrikomplex och anläggningar. I dessa projekt övervakar Malin planeringen av provtagningsprogram, genomför fältundersökningar, utarbetar nödvändiga underlag till myndigheter, skriver förfrågningsunderlag för framtida upphandlingar samt utför miljökontroller under pågående entreprenader. I sitt arbete med avvecklingar ansvarar hon för kontakt med tillsynsmyndigheter och hanterar nödvändiga tillstånd och efterlevnad av miljöstyrningsprogram.

Hennes långa erfarenhet av arbete med förorenade byggnader omfattar att genomföra utredningar, skriva anbud, upprätta provtagningsprogram och tolka resultat från genomförda utredningar. I denna roll hanterar hon även åtgärdsplaner för sanering, tillstånd och all nödvändig dokumentation.

Utöver sitt konsultarbete ansvarar Malin för Svenska Geotekniska Föreningens kurs gällande förorenade byggnader.

Specialiteter

Bedömningar av förorenad mark och byggnader, sanering/rehabilitering av förorenade anläggningar, miljötillstånd, miljöstrategisk rådgivning

Discipliner

Miljöteknik, miljövetenskap, projektledning

Utbildning

Miljöingenjör, Högskolan i Kalmar (1997–2001)