Kristoffer Lindö, Principal, M.Sc.

Kristoffer Lindö har mer än 22 års erfarenhet av att leda, planera och utföra stora miljöprojekt såsom utredningar av förorenade områden, miljö Due Diligence i samband med avyttringar och förvärv av industriverksamheter, rivnings och saneringsuppdrag. Han har också lång erfarenhet av upphandling (både offentlig och privat) och har stora kunskaper inom omstrukturering av industrimiljöer till andra ändamål, både i Sverige och utomlands.

Kunder inom papper och massa och annan tillverkande industri vänder sig till Kristoffer för hjälp med avvecklings- och utvecklingsprojekt. Hans tidigare arbete inom miljömyndigheter i Sverige har gett honom insikt i Svensk, EU och internationell miljölagstiftning. Kristoffer anlitas som tekniskt expertvittne både inom Sverige och EU.

Kristoffer har haft olika ledande befattningar i teknikkonsultbranschen sedan 2007.

Specialiteter

Undersökning och utredningar inklusive sanering av förorenad mark och byggnader, miljötillstånd, förorenade sediment och sedimentsanering, miljöstrategisk rådgivning, miljö due diligence, projektledning, teknisk sakkunning i rättstvister både i Sverige och inom EU

Discipliner

Miljöteknik, miljövetenskap, miljölagstiftning, projektledning, miljöstrategisk rådgivning

Utbildning

Magisterexamen i geologi, Göteborgs universitet, 2002

Medlemskap

Medlem i Totalförsvarets Hälsoskyddsförbund