Tim Johansson, B.Sc.

Tim Johansson är biolog som började sin karriär som miljökonsult 2018 och har sedan dess främst arbetat med undersökningar och utredningar av förorenade områden. Tim arbetar främst som fälttekniker med platsundersökningar och sanering med fokus på förorenad mark och grundvatten. Som sådan är han väl insatt i metoder för provtagning av jord, grundvatten och ytvatten. Tim har också varit ansvarig för miljöstyrning vid en storskalig sanering av en kemisk anläggning. Han har också erfarenhet från en mängd olika typer av anläggningar över hela Sverige, inklusive bensinstationer, sågverk, processindustrier och impregneringsanläggningar, för att bara nämna några.

Specialiteter

Provtagningsmetoder på fältet (jord, grundvatten, ytvatten etc.), saneringar, undersökningar av förorenade anläggningar

Discipliner

Miljövetenskap

Utbildning

Kandidatexamen i biologi från Göteborgs universitet 2017