Rickard Sundkvist

Rickard Sundkvist är projektledare med mer än 16 års erfarenhet från prospekterings- och gruvsektorn över hela Sverige. Som projektledare hanterar han rutinmässigt tillståndsansökningar, fältarbete, platsundersökningar och riskbedömningar. Under de senaste åren har han varit involverad i ett antal gruv- och prospekteringsprojekt för kunder inom gruvnäringen samt juniora prospekteringsföretag. Rickard har lång erfarenhet av den svenska miljö- och minerallagstiftningen och dess tillämpning.
Han har även ansvarat för större exploateringsprojekt rörande förorenade områden i Stockholmsområdet där omfattande miljöteknisk provtagning och saneringskontroll ingått.

Specialiteter

Projektledning, bedömningar av förorenad mark och anläggningar, avancerade metoder för provtagning på fältet (jord, grundvatten, ytvatten, sediment), prospekteringstjänster och tillstånd

Discipliner

Projektledning