Mikael Lundström, M.Sc.

Mikael Lundström är en geolog och projektledare som sedan 2008 arbetat som miljökonsult med fokus på förorenad mark och grundvatten. Han medverkar vid och leder miljötekniska markundersökningar och sanering i hela Sverige, och tillhandahåller dessutom stöd vid riskutvärderingar och tillståndsansökningar.

Mikael har djupgående erfarenhet av detaljprojektering av sanering i nära samarbete med uppdragsgivare, i syfte att utarbeta förfrågningar om bygghandlingar och entreprenader enligt svenska standarder. Han har även arbetat som kundrepresentant på byggarbetsplatser och som projektledare för kundens intressen och har hanterat statlig finansiering av saneringar.

Specialiteter

Projektledning, saneringsutformning, detaljerad utformning, platsundersökningar

Discipliner

Miljövetenskap

Utbildning

Magisterexamen i miljövetenskap (miljögeologi) från Göteborgs universitet, 2007