Katarina Nilsson, M.Sc.

Katarina Nilsson är en senior miljökonsult baserad i Sverige med cirka 25 års erfarenhet av arbeten med undersökningar, utredningar och saneringar av förorenade områden och byggnader med fokus på petroleumkolväten, klorerade lösningsmedel och PFAS.
Katarina bistår kunder inom både offentlig och privat sektor med strategisk miljörådgivning och projektledning. Katarinas huvudfokus har under åren varit kunder inom fastighets-, tillverknings- och olje- och gasbranschen. Katarina har haft olika ledande befattningar inom konsultbranschen och har också erfarenhet från länsstyrelsearbete.

Specialiteter

Projektledning, undersökningar och utredningar samt sanering av förorenade områden och byggnader och miljöstrategisk rådgivning

Discipliner

Miljöteknik, miljövetenskap