Karolina Flemström, M.Sc.

Karolina Flemström är civilingenjör i kemiteknik och har mer än 15 års erfarenhet av miljöstrategisk rådgivning, miljö due diligence, utredningar i samband med miljötillståndsprövning samt utredning och sanering av förorenad mark. Hon har stor erfarenhet av miljökommunikation och informationshantering från sin tid som forskningsingenjör vid Chalmers tekniska högskola.

Dessutom bistår Karolina kunder med miljörevisioner, miljö- och arbetsmiljörevisioner, miljökonsekvensbeskrivningar och tillståndsansökningar samt upprättande av miljöstatusrapporter. Karolina har också haft gruppchefsroller och ansvar för implementering av integrerade affärsledningssystem i konsultverksamhet.

Eftersom hon ofta arbetar med advokatbyråer, fastighetsbolag, investmentbanker och olika investeringsgrupper, samt med kunder inom tillverkande industri, kemi och olja och gas, har Karolina kännedom om viktiga miljö- och verksamhetsfrågor som vanligtvis förknippas med dessa typer av verksamheter.

Specialiteter

Miljöstrategisk rådgivning, sammanslagningar och förvärv (EDD), miljötillstånd, bedömningar av förorenad mark och anläggningar, miljöledning

Discipliner

Miljöteknik, miljövetenskap

Utbildning

Civilingenjör i kemiteknik, Chalmers tekniska högskola, Göteborg, 1996–2002, Miljövetenskap, Göteborgs universitet, 1996