Henrik Svanberg, B.Sc.

Henrik Svanberg är en miljöingenjör med fokus på geokemiska och hydrogeologiska studier relaterade till gruvdrift och tillverkande industri. Hans specialiteter inkluderar miljökemi, avfallskategorisering samt föroreningsmigration.

Henrik leder projekt som omfattar tekniska undersökningar, riskbedömningar, begränsningsplanering, undersökning av efterbehandling, miljötillstånd och due diligence. Hans kunder inkluderar statliga myndigheter samt gruv- och tillverkningsföretag och entreprenörer – både i Sverige och utomlands.

Specialiteter

Miljökemi, miljöriskbedömning, tekniska studier (gruvdrift), avfallskategorisering (gruvdrift och tillverkning), studier av föroreningsmigration, miljötillstånd

Discipliner

Miljöteknik, miljövetenskap, hydrogeologi

Utbildning

LaSamhällsbyggnadsteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm