Henning Holmström, Senior Principal, Ph.D., MAusIMM, MAIG

Henning Holmström är en senior bergsingenjör och geokemist med nästan 25 års erfarenhet av gruv- och miljöprojekt från driftstart till efterbehandling och nedläggning av gruvor, avfall- och vattenhantering samt och rening av gruvvatten. Henning har även medverkat i undersökning och sanering av förorenad mark och sediment i över två decennier och var involverad i flera av de stora saneringsprojekten i Sverige i början av 2000-talet. Han har långtgående erfarenhet av att vägleda kunder med platsundersökningar, sanering och efterbehandling, samt att ge tekniskt stöd under dessa projekt.

Hans arbete med SGU, Naturvårdsverket och flera svenska länsstyrelser gör att Henning kan erbjuda sina kunder expertis inom myndighetsarbete, lagstiftning och regelefterlevnad. Han har dessutom hållit utbildningar i gruv- och efterbehandling, tillstånd och relaterade miljöfrågor med deltagare från hela världen, inklusive från utvecklingsländer i Sydostasien. Henning har också varit handledare för examnesarbetare och har nära band till den akademiska världen, deltagit i forskning och kommittéer inriktade på mineralförsörjning, gruvdrift och metaller. Henning hjälper rutinmässigt kunder med utveckling av gruvprojekt, tillstånd, efterbehandling av gruvor, beräkning av efterbehandlingskostnader.

Hans yrkeserfarenhet inkluderar arbete för internationella gruvbolag deltagande i Europeiska forskningsprojekt som EURARE och ERECON, tidigare representant för Tasman Metals AB i Svemin.

Henning har haft olika ledande befattningar i teknikkonsultbranschen sedan 2010.

Specialiteter

Prospektering och tekniska studier (gruvor och gruvprojekt), utveckling av gruvprojekt, miljötillstånd efterbehandling av gruvor, avfalls- och vattenhantering, hantering av förorenad mark inkl. sanering och efterbehandling, förorenade sediment och sedimentsanering.

Discipliner

Miljöteknik, miljövetenskap, geokemi och hydrogeologi/geohydrologi

Utbildning

Teknologie doktor (Tillämpad Geologi), Luleå tekniska universitet, 2000, licentiatexamen (Tillämpad Geologi), Luleå tekniska universitet, 1998, magisterexamen (bergsingenjör) i geoteknologi ( inriktning prospektering/geokemi), Luleå tekniska universitet, 1996

Medlemskap

Medlem av Australasian Institute of Mining and Metallurgy (MAusIMM), medlem av Australian Institute of Geoscientists (MAIG), medlem av Fennoscandian Association for Metals and Minerals Professionals (FAMMP)