Dan Hermansson, M.Sc

Dan Hermansson är miljökonsult med mer än 11 års erfarenhet av utredning och sanering av förorenad mark. Dan arbetar som senior fältansvarig och biträdande projektledare på platser över hela Sverige och har bland annat genomfört miljötekniska undersökningar av sågverk, impregneringsanläggningar, kemtvättsanläggningar, processindustrianläggningar och bensinstationer. Han genomför även byggnadsinventeringar och gör provtagningar av byggnadsmaterial.

Sedan 2020 har Dan varit certifierad provtagare för jord, grundvatten, ytvatten och sediment enligt SGFs regelverk för certifierad provtagning.

Specialiteter

Avancerade metoder för provtagning på fältet (jord, grundvatten, ytvatten, sediment), undersökningar av förorenade områden och byggnader

Discipliner

Miljövetenskap

Utbildning

Magisterexamen i miljövetenskap (inklusive marinbiologi) från Lunds universitet, 2010