Paula Lundberg, M.Sc.

Paula Lundberg började sin karriär 2017 som miljökonsult med fokus på förorenad mark, grundvatten och sediment. Paula har erfarenhet av projekt som involverar diverse miljöutredningar, miljötekniska undersökningar och sanering av förorenad mark och vatten. Paula har även deltagit i gruvrelaterade projekt gällande provtagning, avfallskarakterisering och enklare geokemiska beräkningar.

Paula har under det senaste året deltagit i ett infrastrukturprojekt som ansvarig för teknikområdet markmiljö. I rollen ingår utredning, inventering och planering inför exploatering samt kommunikation med myndigheter och delaktighet i framtagande av miljökonsekvensbeskrivningar.

Specialiteter

Platsundersökningar, sanering

Discipliner

Miljöteknik

Utbildning

Civilingenjör i Naturresursteknik, Miljö och vatten från Luleå tekniska universitet 2017