Liselott Ek, B.Sc.

Liselott Ek har mer än åtta års erfarenhet inom arbete med förorenade områden och har tidigare arbetat både på länsstyrelse och kommun.

Liselott handlägger olika typer av projekt, allt från miljötekniska undersökningar till riskbedömningar och statusrapporter.

Specialiteter

Miljötekniska undersökningar, Förorenade områden, undersökningar

Discipliner

Miljövetenskap

Utbildning

Miljö- och hälsoskyddsprogrammet, Umeå Universitet, kandidatexamen 2014