Utveckling av National Guidance Manual on Bioavailability Assessment i Sverige

Riskbedömning på förorenade platser i Sverige följer för närvarande en metodik som inkluderar användning av riktvärden, som inte är giltiga för ett antal platser.

Som ett alternativ till användningen av riktvärden kräver användning av en detaljerad, platsspecifik metod att förstå biotillgängligheten i mark och sediment. Eftersom det fortfarande är mycket oklart hur biotillgänglighet kommer att införlivas i riskbedömningsprocessen i Sverige, har Naturvårdsverket beställt ett internationellt team av experter bestående av SWECO VIAK och Geosyntec -konsulter för att ta fram en vägledningsmanual som ger allmänna rekommendationer om hur biotillgängligheten ska vara implementeras i nationens riskbedömningsprocess.

Geosyntec och SWECO VIAK fick också i uppgift att ge en fokuserad rekommendation om hur man fastställer biotillgänglighetsfaktorer för olika kemikalier i den svenska modellen för riktvärden. Projektets förväntade resultat är en ökad användning av biotillgänglighetskonceptet vid riskbedömning i Sverige, vilket bör leda till mer kostnadseffektiv sanering av platsen.

Handboken introducerar intressenter, myndigheter, konsulter och entreprenörer till de vetenskapliga begreppen biotillgänglighet och presenterar ett systematiskt protokoll för att inkludera biotillgänglighet i riskbedömningsprocessen för människors hälsa för en viss plats i Sverige.

Specifikt gav Geosyntec en allmän översikt över de vetenskapliga principerna för biotillgänglighet när det gäller mark och exponeringsvägar för människor. Företaget gav också den tekniska grunden för hur biotillgänglighet ingår i riskbedömningen i Nordamerika, till stor del baserat på National Research Council och USA: s miljöskyddsmyndighets vägledning om dessa ämnen.

Olika metoder som kan användas för att erhålla nödvändiga data för att fastställa biotillgänglighetsfaktorer för olika kemikalier sammanfattas i manualen. Den presenterar också många fallstudier där biotillgänglighet användes vid riskbedömning i Nordamerika och sammanfattar framsteg inom riskkommunikation i Nordamerika när det gäller biotillgänglighet vid riskbedömning.

Denna första i sitt slag guidebok som Geosyntec författat tillsammans är ett viktigt steg i Sveriges förmåga att kostnadseffektivt hantera och åtgärda sina industriområden som påverkas av förorenade jordar och sediment.