Sofia Pallander, M.Sc.

Sofia Pallander började sin karriär 2012 som miljökonsult med fokus på förorenad mark och grundvatten. Sofia har erfarenhet av projekt som involverar diverse miljöutredningar, miljötekniska markundersökningar och miljöbedömningar av byggnader samt sanering av förorenad mark och vatten. Sofia hjälper kunder med projekt relaterade till sågverk, impregneringsanläggningar, kemtvättsanläggningar, processindustrianläggningar och bensinstationer. Sofia har deltagit i avveckling av industribyggnader och industrimark, inklusive hantering av förorenade och farliga byggmaterial.

Sofia hanterar sedan flera år tillbaka uppdrag där övergripande ledning och planering av produktion, kommunikation med myndigheter, kundstöd vid upphandling och entreprenad samt slutredovisning av projekten ingår.

Specialiteter

Projektledning, platsundersökningar, sanering, avveckling, avfallslösningar

Discipliner

Miljövetenskap

Utbildning

Magisterexamen i biologi och miljövetenskap från Göteborgs universitet, 2011