Shiva Pourghorban, MBA, B.S.

Shiva Pourghorban, MBA, B.S., är ekonomiadministratör baserad på kontoret i Stockholm och ansvarar för stöd till projektledare genom hela projektleveransprocessen samt med finansiella transaktioner och ekonomisk projektuppföljning och redovisning.

Specialiteter

Hon är redovisningsexpert med erfarenhet från internationella företag inklusive som senior revisor i Atlas Copco och skatterevisor i KPMG. Shivas specialiteter är administrativa och ekonomiska system samt ekonomisk redovisning.

Utbildning

Shiva har en magisterexamen i företagsekonomi från Teherans universitet. Hon har också en examen i kemiteknik vilket ger henne en god praktisk förståelse för Geosyntecs verksamhet.