Peter Wihlborg, Ph.D.

Peter Wihlborg är en erfaren projektledare som fokuserar på tillståndsprövning och miljöstrategisk rådgivning för kunder inom gruvnäringen. Han leder tillståndsprövningarprojekt inom gruvnäringen och har under många år arbetat med miljörådgivning och miljötillstånd, miljöutredningar, avfallshanteringsplaner, bearbetningskoncessioner, MKB-projekt och miljöprovtagning.

Utöver sitt arbete inom gruvnäringen har Peter betydande erfarenhet som miljösamordnare och projektledare på Bottenvikens vattenmyndighet. Där ledde han projekt som omfattade miljöanalys och statusklassificering, miljökvalitetsnormer, förvaltningsplaner, åtgärdsprogram, miljögifter och tungmetaller, grundvattenfrågor och vattenanvändning. Under sitt långa arbete med miljölagstiftning i Sverige och inom EU lärde han sig mycket om miljökvalitetsnormer och mindre stränga miljökrav, vilket gör honom till en värdefull resurs i tillståndsprocesser, miljökonsekvensbeskrivningar och strategisk miljörådgivning. Han har också lång fält- och provtagningserfarenhet i ett brett spektrum av miljöer och roller.

Specialiteter

Projektledning, miljötillstånd, miljöstrategisk rådgivning, tillståndsansökningar

Discipliner

Miljövetenskap, hydrogeologi

Utbildning

Doktorsexamen i vatten- och miljövetenskap, Linköpings universitet, 2006. Magisterexamen i geovetenskap, Uppsala universitet, 1999