Henrik Eriksson, Principal, M.Sc.

Henrik Eriksson är en senior miljökonsult med mer än 18 års erfarenhet av utredningar och sanering av förorenad mark.

Henrik bistår rutinmässigt kunder inom både offentlig och privat sektor med strategisk rådgivning, projektledning av komplexa utrednings- och saneringsuppdrag, miljögranskningar i samband med sammanslagningar och förvärv (Miljö Due Diligence) samt utredningar i samband miljötillståndsprövningar.

Han har dessutom varit involverad i miljöstrategiska projekt på hög nivå för kunder inom tillverkande industri samt i efterbehandlingsprojekt finansierade av svenska staten och har vid ett flertal tillfällen anlitats som tekniskt expertvittne i svensk domstol. Dessutom håller Henrik sig ajour med nationell och global utveckling av tekniker kopplade till sanering och efterbehandling av mark, grundvatten och sediment.

Henrik har också haft olika chefsroller och ansvar för affärsutveckling i teknikkonsultbranschen.

Specialiteter

Miljöstrategisk rådgivning, sammanslagningar och förvärv, projektledning, rättstvister, bedömningar av förorenad mark och byggnader, sanering/rehabilitering av förorenade , förorenade områden ediment och sedimentsanering

Discipliner

Miljöteknik, miljövetenskap

Utbildning

Civilingenjör Teknisk Biologi, Tekniska högskolan vid Linköpings universitet, 2004

Medlemskap

Medlem i Svenska Miljörättsföreningen