Elsa Korning, B.Sc.

Elsa Korning är junior hydrolog med ett stort intresse för hydrogeologi och geovetenskap. Elsa har erfarenhet av bland annat ytvattenprovtagning, strukturgeologisk kartering, flödesmätning i vattendrag och beräkning av vattenbalanser. Under sitt examensarbete undersökte hon flöden i bergssprickor med hjälp av 3D-printade sprickreplikor och labbexperiment.

Discipliner

Hydrologi, hydrogeologi, geovetenskap

Utbildning

Kandidatexamen i geovetenskap, Stockholms universitet, 2020