Elina Myrestaf, B.Sc.

Elina Myrestaf, B.Sc., är en Sverigebaserad miljökonsult med erfarenhet från större infrastruktur- och järnvägsprojekt, med huvudfokus på förorenad mark, arbetsplatsbuller mot tredjeman, hantering och rening av byggavloppsvatten samt interna revisioner. Elina har exempelvis arbetat med tillstånd för miljöfarlig verksamhet med avseende på både krossverksamhet, och hantering av berg samt masshantering. Vidare har hon arbetat med hantering av kvävehaltigt byggavloppsvatten inom byggentreprenörprojekt så som drivning av järnvägstunnlar.

Elina stöttar både offentliga och privata sektorn i miljö- och tillståndsfrågor och miljöbedömningar.

Specialiteter

Förorenad mark; Entreprenöriellt stöd i miljöfrågor

Discipliner

Miljöteknik

Utbildning

B.Sc. Environmental Economics and Management, Swedish University of Agricultural Science (SLU), Uppsala, 2017