Ingenjörer. Naturvetare. Forskare. Innovatörer.

Pilot demonstration av in situ alkalisk hydrolys av organofosforbekämpningsmedel i Danmark

2021-09-30T14:49:29+00:00

Ditt innehåll kommer hit Høfde 42 -platsen för avfallshantering av bekämpningsmedel är erkänd som den mest giftiga kontaminerade platsen i Danmark. Mellan 1953 och 1962 avyttrade det agrikemiska tillverkningsföretaget Cheminova, med godkännande av danska myndigheter, hundratals ton organofosforbekämpningsmedel (OPP) och avfall från tillverkning av bekämpningsmedel i gropar på denna [...]

Pilot demonstration av in situ alkalisk hydrolys av organofosforbekämpningsmedel i Danmark2021-09-30T14:49:29+00:00

Screening Matrix för bekämpningsmedelsbehandlingsalternativ i Frankrike

2021-09-29T17:22:52+00:00

Ditt innehåll kommer hit Geosyntec behölls för att se över behandlingsalternativ för bromerade bekämpningsmedelsföreningar som finns i mark och grundvatten under en tidigare tillverkningsanläggning i Frankrike. Geosyntec genomförde en litteraturöversyn av offentliga och interna data och utvärderade sedan det förväntade ödet för de bromerade föreningarna från jord till grundvatten [...]

Screening Matrix för bekämpningsmedelsbehandlingsalternativ i Frankrike2021-09-29T17:22:52+00:00

Klorerat lösningsmedel DNAPL Bioremediation Pilot Test Demonstration i Danmark

2021-09-29T17:22:42+00:00

Ditt innehåll kommer hit Grundvattentillförseln under Kærgård Plantage-platsen för avfallshantering i Danmark är förorenade med stora mängder klorerade lösningsmedel (främst tetrakloreten, eller PCE), som finns i underjorden som täta icke-vattenhaltiga fasvätskor (DNAPL). Förorenat grundvatten från platsen släpps ut till det närliggande Nordsjön, vilket skapar en potentiell människors hälsa och [...]

Klorerat lösningsmedel DNAPL Bioremediation Pilot Test Demonstration i Danmark2021-09-29T17:22:42+00:00

Enhanced In Situ Bioremediation Biobarrier för behandling av klorerade etener i Schweiz

2021-09-29T17:22:31+00:00

Ditt innehåll kommer hit Geosyntec behölls för att ge tekniskt stöd vid design och implementering av en förbättrad in situ bioremediering (EISB) biobarriär för behandling av klorerade etener i mark och grundvatten under en aktiv tillverkningsanläggning. Målet med projektet var att Geosyntec skulle utveckla implementeringsplaner och designa detaljer så [...]

Enhanced In Situ Bioremediation Biobarrier för behandling av klorerade etener i Schweiz2021-09-29T17:22:31+00:00

Bioaugmentation Pilot Test för klorerade lösningsmedelspåverkan i Sverige

2021-09-29T17:22:26+00:00

Ditt innehåll kommer hit Höga halter av de klorerade lösningsmedlen tetrakloreten (PCE) och trikloreten (TCE) förekommer i grundvattnet under en tillverkningsanläggning i södra Sverige. Tillsynsmyndigheter kräver sanering av grundvatten, men svenska miljökonsulter hade liten direkt erfarenhet av vissa in situ -saneringstekniker. Teamet av SWECO VIAK, COWI A/S och Geosyntec [...]

Bioaugmentation Pilot Test för klorerade lösningsmedelspåverkan i Sverige2021-09-29T17:22:26+00:00

Jetinjektion av Zero Valent Iron i Glacial Clay Till Pilot Test Demonstration i Danmark

2021-09-29T17:22:10+00:00

Ditt innehåll kommer hit Cirka 40% av den nära ytliga geologin i Danmark består av lågpermeabilitetsavlagringar bestående av glacial moränlera. Som ett resultat slutar yt- och underjordiska utsläpp av klorerade lösningsmedel vid de flesta av de 1.400 klorerade lösningsmedelsställena i Danmark som en sorberad fas eller icke-vattenhaltig fasvätska (NAPL) [...]

Jetinjektion av Zero Valent Iron i Glacial Clay Till Pilot Test Demonstration i Danmark2021-09-29T17:22:10+00:00

Miljöansvarshjälp vid en aktiv tillverkningsanläggning i Nederländerna

2021-09-29T17:21:59+00:00

Ditt innehåll kommer hit Denna plats utvecklades ursprungligen i mitten av 1800-talet för produktion av linolja. På 1900 -talet omfattade tillverkningsverksamheten lädergarvning och tillverkning av remmar och slangar. Föroreningar på fastigheten inkluderar klorerade lösningsmedel och mineralolja i mark och grundvatten samt metaller som krom och zink i grunda jordar. [...]

Miljöansvarshjälp vid en aktiv tillverkningsanläggning i Nederländerna2021-09-29T17:21:59+00:00

Svensk nationell vägledning för klorerad lösningsmedel

2021-09-29T17:21:36+00:00

Ditt innehåll kommer hit Liksom andra industriländer är grundvattenförsörjningen under många industriområden i Sverige förorenad med klorerade lösningsmedel. Jämfört med länder i Nordamerika och andra delar av Europa har dock klorerade lösningsmedelspåverkan i Sverige inte väckt särskilt mycket uppmärksamhet förrän nyligen. År 2005 erkände Naturvårdsverket naturvårdsverket behovet av nationell [...]

Svensk nationell vägledning för klorerad lösningsmedel2021-09-29T17:21:36+00:00

Platsundersökning av en sluten tillverkningsanläggning i Frankrike

2021-09-29T17:21:19+00:00

Ditt innehåll kommer hit En apparat kontrollerar tillverkningsanläggningen i Thyez, Frankrike, utvecklades ursprungligen på 1960 -talet för flera små industriella aktiviteter. Inledningsvis omfattade verksamheten på anläggningen metallbearbetning, målning och montering. Anläggningen utvidgades i slutet av 1980 -talet och tillverkningsverksamheten bestod av tillverkning av styrenheter för hushållsapparater. Tillverkningsverksamheten på platsen [...]

Platsundersökning av en sluten tillverkningsanläggning i Frankrike2021-09-29T17:21:19+00:00
Till toppen