Katarina Nilsson

2022-02-19T00:08:27+00:00

Katarina Nilsson, M.Sc. Katarina Nilsson är en senior miljökonsult baserad i Sverige med cirka 25 års erfarenhet av arbeten med undersökningar, utredningar och saneringar av förorenade områden och byggnader med fokus på petroleumkolväten, klorerade lösningsmedel och PFAS. Katarina bistår kunder inom både offentlig och privat sektor med strategisk miljörådgivning [...]