Ingenjörer. Naturvetare. Forskare. Innovatörer.

Om Jamie Raper

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Jamie Raper skapat 65 blogginlägg för.

Pilot demonstration av in situ alkalisk hydrolys av organofosforbekämpningsmedel i Danmark

2021-09-30T14:49:29+00:00

Ditt innehåll kommer hit Høfde 42 -platsen för avfallshantering av bekämpningsmedel är erkänd som den mest giftiga kontaminerade platsen i Danmark. Mellan 1953 och 1962 avyttrade det agrikemiska tillverkningsföretaget Cheminova, med godkännande av danska myndigheter, hundratals ton organofosforbekämpningsmedel (OPP) och avfall från tillverkning av bekämpningsmedel i gropar på denna [...]

Pilot demonstration av in situ alkalisk hydrolys av organofosforbekämpningsmedel i Danmark2021-09-30T14:49:29+00:00

Datahantering, visualisering och analys

2021-09-29T17:23:47+00:00

Ditt innehåll kommer hit Dagens projekt som involverar den naturliga och byggda miljön kräver insamling, organisation, visualisering och analys av stora mängder data från olika källor. Geosyntec är specialiserat på att utveckla system för att få ordning på data, så att platsförhållanden kan dokumenteras i sin helhet. Denna metod [...]

Datahantering, visualisering och analys2021-09-29T17:23:47+00:00

Specialiserad in situ -behandling av förorenad jord och vatten

2021-09-29T17:23:24+00:00

Ditt innehåll kommer hit Geosyntec är branschledande inom avhjälpande av klorerade lösningsmedelspåverkan på mark, grundvatten och sediment med avancerad in situ bioremedieringsteknik. Geosyntec tillhandahåller avancerade tillämpningar av mikrobiologibaserade lösningar för sanering av motstridiga föroreningar i mark och grundvatten, särskilt de som har visat sig vara resistenta mot konventionell saneringsteknik [...]

Specialiserad in situ -behandling av förorenad jord och vatten2021-09-29T17:23:24+00:00

Screening Matrix för bekämpningsmedelsbehandlingsalternativ i Frankrike

2021-09-29T17:22:52+00:00

Ditt innehåll kommer hit Geosyntec behölls för att se över behandlingsalternativ för bromerade bekämpningsmedelsföreningar som finns i mark och grundvatten under en tidigare tillverkningsanläggning i Frankrike. Geosyntec genomförde en litteraturöversyn av offentliga och interna data och utvärderade sedan det förväntade ödet för de bromerade föreningarna från jord till grundvatten [...]

Screening Matrix för bekämpningsmedelsbehandlingsalternativ i Frankrike2021-09-29T17:22:52+00:00

Klorerat lösningsmedel DNAPL Bioremediation Pilot Test Demonstration i Danmark

2021-09-29T17:22:42+00:00

Ditt innehåll kommer hit Grundvattentillförseln under Kærgård Plantage-platsen för avfallshantering i Danmark är förorenade med stora mängder klorerade lösningsmedel (främst tetrakloreten, eller PCE), som finns i underjorden som täta icke-vattenhaltiga fasvätskor (DNAPL). Förorenat grundvatten från platsen släpps ut till det närliggande Nordsjön, vilket skapar en potentiell människors hälsa och [...]

Klorerat lösningsmedel DNAPL Bioremediation Pilot Test Demonstration i Danmark2021-09-29T17:22:42+00:00

Enhanced In Situ Bioremediation Biobarrier för behandling av klorerade etener i Schweiz

2021-09-29T17:22:31+00:00

Ditt innehåll kommer hit Geosyntec behölls för att ge tekniskt stöd vid design och implementering av en förbättrad in situ bioremediering (EISB) biobarriär för behandling av klorerade etener i mark och grundvatten under en aktiv tillverkningsanläggning. Målet med projektet var att Geosyntec skulle utveckla implementeringsplaner och designa detaljer så [...]

Enhanced In Situ Bioremediation Biobarrier för behandling av klorerade etener i Schweiz2021-09-29T17:22:31+00:00

Bioaugmentation Pilot Test för klorerade lösningsmedelspåverkan i Sverige

2021-09-29T17:22:26+00:00

Ditt innehåll kommer hit Höga halter av de klorerade lösningsmedlen tetrakloreten (PCE) och trikloreten (TCE) förekommer i grundvattnet under en tillverkningsanläggning i södra Sverige. Tillsynsmyndigheter kräver sanering av grundvatten, men svenska miljökonsulter hade liten direkt erfarenhet av vissa in situ -saneringstekniker. Teamet av SWECO VIAK, COWI A/S och Geosyntec [...]

Bioaugmentation Pilot Test för klorerade lösningsmedelspåverkan i Sverige2021-09-29T17:22:26+00:00

Jetinjektion av Zero Valent Iron i Glacial Clay Till Pilot Test Demonstration i Danmark

2021-09-29T17:22:10+00:00

Ditt innehåll kommer hit Cirka 40% av den nära ytliga geologin i Danmark består av lågpermeabilitetsavlagringar bestående av glacial moränlera. Som ett resultat slutar yt- och underjordiska utsläpp av klorerade lösningsmedel vid de flesta av de 1.400 klorerade lösningsmedelsställena i Danmark som en sorberad fas eller icke-vattenhaltig fasvätska (NAPL) [...]

Jetinjektion av Zero Valent Iron i Glacial Clay Till Pilot Test Demonstration i Danmark2021-09-29T17:22:10+00:00

Miljöansvarshjälp vid en aktiv tillverkningsanläggning i Nederländerna

2021-09-29T17:21:59+00:00

Ditt innehåll kommer hit Denna plats utvecklades ursprungligen i mitten av 1800-talet för produktion av linolja. På 1900 -talet omfattade tillverkningsverksamheten lädergarvning och tillverkning av remmar och slangar. Föroreningar på fastigheten inkluderar klorerade lösningsmedel och mineralolja i mark och grundvatten samt metaller som krom och zink i grunda jordar. [...]

Miljöansvarshjälp vid en aktiv tillverkningsanläggning i Nederländerna2021-09-29T17:21:59+00:00

Svensk nationell vägledning för klorerad lösningsmedel

2021-09-29T17:21:36+00:00

Ditt innehåll kommer hit Liksom andra industriländer är grundvattenförsörjningen under många industriområden i Sverige förorenad med klorerade lösningsmedel. Jämfört med länder i Nordamerika och andra delar av Europa har dock klorerade lösningsmedelspåverkan i Sverige inte väckt särskilt mycket uppmärksamhet förrän nyligen. År 2005 erkände Naturvårdsverket naturvårdsverket behovet av nationell [...]

Svensk nationell vägledning för klorerad lösningsmedel2021-09-29T17:21:36+00:00
Till toppen