Peter Wihlborg

2022-02-19T00:22:33+00:00

Peter Wihlborg, Ph.D. Peter Wihlborg är en erfaren projektledare som fokuserar på tillståndsprövning och miljöstrategisk rådgivning för kunder inom gruvnäringen. Han leder tillståndsprövningarprojekt inom gruvnäringen och har under många år arbetat med miljörådgivning och miljötillstånd, miljöutredningar, avfallshanteringsplaner, bearbetningskoncessioner, MKB-projekt och miljöprovtagning. Utöver sitt arbete inom gruvnäringen har Peter betydande [...]