Ingenjörer. Naturvetare. Forskare. Innovatörer.

Om Anousone Muongpack

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har Anousone Muongpack skapat 42 blogginlägg för.

Tim Johansson

2022-02-18T23:48:54+00:00

Tim Johansson, B.Sc. Tim Johansson är biolog som började sin karriär som miljökonsult 2018 och har sedan dess främst arbetat med undersökningar och utredningar av förorenade områden. Tim arbetar främst som fälttekniker med platsundersökningar och sanering med fokus på förorenad mark och grundvatten. Som sådan är han väl insatt i [...]

Tim Johansson2022-02-18T23:48:54+00:00

Rita Kamera

2022-02-18T23:49:02+00:00

Rita Kamera, M.Sc. Rita Kamera är hydrogeolog med mer än tio års erfarenhet som projektledare och konsult inom geohydrologi och geovetenskap. Hon har bott och arbetat i Ungern, Storbritannien, Irland och Sverige där hon har varit involverad i en mängd olika projekt både i dessa länder och internationellt. Rita planerar, [...]

Rita Kamera2022-02-18T23:49:02+00:00

Erik Karlsson

2022-02-18T23:18:16+00:00

12. Erik Karlsson, Teknologie Doktor Civ Ing. Erik Karlsson är geokemist med 20 års erfarenhet av att arbeta inom gruvsektorn, avveckling av gruvor och andra miljöprojekt. Han har erfarenhet av flera aspekter av dessa projekt, från initiell karakterisering och deponidesign vid uppstart av verksamhet, löpande karakterisering och efterbehandling under [...]

Erik Karlsson2022-02-18T23:18:16+00:00

Daniel Klingmyr

2022-02-18T23:57:30+00:00

Daniel Klingmyr, M.Sc. Daniel Klingmyr är informationshanteringskonsult på Geosyntec. Han hanterar databehandling och visualiseringar av en mängd olika objekt som exempelvis förorenade anläggningar, övervakningsprojekt och tillstånd, samt data som rör hydrologi och gruvdrift. Daniel hanterar rutinmässigt stora datamängder samt analyserar, presenterar och producerar visualiseringar av sammanställd information. Han hanterar [...]

Daniel Klingmyr2022-02-18T23:57:30+00:00

Kristoffer Lindö

2022-02-19T00:00:14+00:00

Kristoffer Lindö, Principal, M.Sc. Kristoffer Lindö har mer än 22 års erfarenhet av att leda, planera och utföra stora miljöprojekt såsom utredningar av förorenade områden, miljö Due Diligence i samband med avyttringar och förvärv av industriverksamheter, rivnings och saneringsuppdrag. Han har också lång erfarenhet av upphandling (både offentlig och [...]

Kristoffer Lindö2022-02-19T00:00:14+00:00

Andreas Löfgren

2022-03-10T16:28:51+00:00

Andreas Löfgren, M.Sc. Andreas Löfgren har mer än 13 års erfarenhet som miljökonsult och är specialiserad på miljökonsekvensbeskrivningar för miljöfarlig verksamhet. Andreas är miljöstrategisk rådgivare och projektledare med lång erfarenhet av tillståndsansökningar och miljökonsekvensbeskrivningar. På senare tid har han främst arbetat inom gruv- och industrisektorn. Därutöver fungerar Andreas som [...]

Andreas Löfgren2022-03-10T16:28:51+00:00

Mikael Lundström

2022-03-16T19:22:18+00:00

Mikael Lundström, M.Sc. Mikael Lundström är en geolog och projektledare som sedan 2008 arbetat som miljökonsult med fokus på förorenad mark och grundvatten. Han medverkar vid och leder miljötekniska markundersökningar och sanering i hela Sverige, och tillhandahåller dessutom stöd vid riskutvärderingar och tillståndsansökningar. Mikael har djupgående erfarenhet av detaljprojektering [...]

Mikael Lundström2022-03-16T19:22:18+00:00

Helena Romelsjö

2022-06-16T04:01:37+00:00

Helena Romelsjö, M.Sc. Helena Romelsjö har varit verksam som miljökonsult i mer än 10 år, och främst arbetat med olika typer av utredningar inom förorenade områden. Hon har i stor utsträckning fokuserat på miljö- och hälsoriskbedömningar, av olika typer av ämnen i olika medier, och bland annat arbetat mycket med [...]

Helena Romelsjö2022-06-16T04:01:37+00:00

Rickard Sundkvist

2022-02-19T00:15:01+00:00

Rickard Sundkvist Rickard Sundkvist är projektledare med mer än 16 års erfarenhet från prospekterings- och gruvsektorn över hela Sverige. Som projektledare hanterar han rutinmässigt tillståndsansökningar, fältarbete, platsundersökningar och riskbedömningar. Under de senaste åren har han varit involverad i ett antal gruv- och prospekteringsprojekt för kunder inom gruvnäringen samt juniora prospekteringsföretag. [...]

Rickard Sundkvist2022-02-19T00:15:01+00:00

Henrik Svanberg

2022-02-19T00:17:30+00:00

Henrik Svanberg, B.Sc. Henrik Svanberg är en miljöingenjör med fokus på geokemiska och hydrogeologiska studier relaterade till gruvdrift och tillverkande industri. Hans specialiteter inkluderar miljökemi, avfallskategorisering samt föroreningsmigration. Henrik leder projekt som omfattar tekniska undersökningar, riskbedömningar, begränsningsplanering, undersökning av efterbehandling, miljötillstånd och due diligence. Hans kunder inkluderar statliga myndigheter [...]

Henrik Svanberg2022-02-19T00:17:30+00:00
Till toppen