Ingenjörer. Naturvetare. Forskare. Innovatörer.

Katarina Nilsson

2022-02-19T00:08:27+00:00

Katarina Nilsson, M.Sc. Katarina Nilsson är en senior miljökonsult baserad i Sverige med cirka 25 års erfarenhet av arbeten med undersökningar, utredningar och saneringar av förorenade områden och byggnader med fokus på petroleumkolväten, klorerade lösningsmedel och PFAS. Katarina bistår kunder inom både offentlig och privat sektor med strategisk miljörådgivning [...]

Katarina Nilsson2022-02-19T00:08:27+00:00

Sofia Pallander

2022-03-16T19:25:09+00:00

Sofia Pallander, M.Sc. Sofia Pallander började sin karriär 2012 som miljökonsult med fokus på förorenad mark och grundvatten. Sofia har erfarenhet av projekt som involverar diverse miljöutredningar, miljötekniska markundersökningar och miljöbedömningar av byggnader samt sanering av förorenad mark och vatten. Sofia hjälper kunder med projekt relaterade till sågverk, impregneringsanläggningar, [...]

Sofia Pallander2022-03-16T19:25:09+00:00

Helena Romelsjö

2022-06-16T04:01:37+00:00

Helena Romelsjö, M.Sc. Helena Romelsjö har varit verksam som miljökonsult i mer än 10 år, och främst arbetat med olika typer av utredningar inom förorenade områden. Hon har i stor utsträckning fokuserat på miljö- och hälsoriskbedömningar, av olika typer av ämnen i olika medier, och bland annat arbetat mycket med [...]

Helena Romelsjö2022-06-16T04:01:37+00:00

Rickard Sundkvist

2022-02-19T00:15:01+00:00

Rickard Sundkvist Rickard Sundkvist är projektledare med mer än 16 års erfarenhet från prospekterings- och gruvsektorn över hela Sverige. Som projektledare hanterar han rutinmässigt tillståndsansökningar, fältarbete, platsundersökningar och riskbedömningar. Under de senaste åren har han varit involverad i ett antal gruv- och prospekteringsprojekt för kunder inom gruvnäringen samt juniora prospekteringsföretag. [...]

Rickard Sundkvist2022-02-19T00:15:01+00:00

Henrik Svanberg

2022-02-19T00:17:30+00:00

Henrik Svanberg, B.Sc. Henrik Svanberg är en miljöingenjör med fokus på geokemiska och hydrogeologiska studier relaterade till gruvdrift och tillverkande industri. Hans specialiteter inkluderar miljökemi, avfallskategorisering samt föroreningsmigration. Henrik leder projekt som omfattar tekniska undersökningar, riskbedömningar, begränsningsplanering, undersökning av efterbehandling, miljötillstånd och due diligence. Hans kunder inkluderar statliga myndigheter [...]

Henrik Svanberg2022-02-19T00:17:30+00:00
Till toppen