Ingenjörer. Naturvetare. Forskare. Innovatörer.

Thomas Jansson

2022-02-18T23:48:46+00:00

Thomas Jansson, Principal, B.Sc. Thomas Jansson är en senior hydrogeolog med mer än 30 års erfarenhet som miljökonsult, med fokus på utredningar av förorenade områden, projektering och sanering. Hans arbete omfattar miljötekniska och geotekniska platsundersökningar, riskbedömningar, tillstånd och miljö due diligence. Han projekterar och leder saneringar på plats. Thomas har [...]

Thomas Jansson2022-02-18T23:48:46+00:00

Tim Johansson

2022-02-18T23:48:54+00:00

Tim Johansson, B.Sc. Tim Johansson är biolog som började sin karriär som miljökonsult 2018 och har sedan dess främst arbetat med undersökningar och utredningar av förorenade områden. Tim arbetar främst som fälttekniker med platsundersökningar och sanering med fokus på förorenad mark och grundvatten. Som sådan är han väl insatt i [...]

Tim Johansson2022-02-18T23:48:54+00:00

Rita Kamera

2022-02-18T23:49:02+00:00

Rita Kamera, M.Sc. Rita Kamera är hydrogeolog med mer än tio års erfarenhet som projektledare och konsult inom geohydrologi och geovetenskap. Hon har bott och arbetat i Ungern, Storbritannien, Irland och Sverige där hon har varit involverad i en mängd olika projekt både i dessa länder och internationellt. Rita planerar, [...]

Rita Kamera2022-02-18T23:49:02+00:00

Erik Karlsson

2022-02-18T23:18:16+00:00

12. Erik Karlsson, Teknologie Doktor Civ Ing. Erik Karlsson är geokemist med 20 års erfarenhet av att arbeta inom gruvsektorn, avveckling av gruvor och andra miljöprojekt. Han har erfarenhet av flera aspekter av dessa projekt, från initiell karakterisering och deponidesign vid uppstart av verksamhet, löpande karakterisering och efterbehandling under [...]

Erik Karlsson2022-02-18T23:18:16+00:00

Daniel Klingmyr

2022-02-18T23:57:30+00:00

Daniel Klingmyr, M.Sc. Daniel Klingmyr är informationshanteringskonsult på Geosyntec. Han hanterar databehandling och visualiseringar av en mängd olika objekt som exempelvis förorenade anläggningar, övervakningsprojekt och tillstånd, samt data som rör hydrologi och gruvdrift. Daniel hanterar rutinmässigt stora datamängder samt analyserar, presenterar och producerar visualiseringar av sammanställd information. Han hanterar [...]

Daniel Klingmyr2022-02-18T23:57:30+00:00

Vilgot Larsson

2022-06-14T21:25:12+00:00

Vilgot Larsson, B.Sc. Vilgot Larsson är junior miljökonsult med ett intresse för sanering av miljöförorenade områden. Vilgot är nyexaminerad från University of Maine, USA där han studerade med fullt basketstipendium. Under sitt slutarbete fokuserade han huvudsakligen på det geotekniska aspekterna av gruppens projekt. Discipliner Miljöteknik Utbildningar Kandidatexamen mot miljö och [...]

Vilgot Larsson2022-06-14T21:25:12+00:00

Kristoffer Lindö

2022-02-19T00:00:14+00:00

Kristoffer Lindö, Principal, M.Sc. Kristoffer Lindö har mer än 22 års erfarenhet av att leda, planera och utföra stora miljöprojekt såsom utredningar av förorenade områden, miljö Due Diligence i samband med avyttringar och förvärv av industriverksamheter, rivnings och saneringsuppdrag. Han har också lång erfarenhet av upphandling (både offentlig och [...]

Kristoffer Lindö2022-02-19T00:00:14+00:00

Andreas Löfgren

2022-03-10T16:28:51+00:00

Andreas Löfgren, M.Sc. Andreas Löfgren har mer än 13 års erfarenhet som miljökonsult och är specialiserad på miljökonsekvensbeskrivningar för miljöfarlig verksamhet. Andreas är miljöstrategisk rådgivare och projektledare med lång erfarenhet av tillståndsansökningar och miljökonsekvensbeskrivningar. På senare tid har han främst arbetat inom gruv- och industrisektorn. Därutöver fungerar Andreas som [...]

Andreas Löfgren2022-03-10T16:28:51+00:00

Paula Lundberg

2022-03-16T19:20:31+00:00

Paula Lundberg, M.Sc. Paula Lundberg började sin karriär 2017 som miljökonsult med fokus på förorenad mark, grundvatten och sediment. Paula har erfarenhet av projekt som involverar diverse miljöutredningar, miljötekniska undersökningar och sanering av förorenad mark och vatten. Paula har även deltagit i gruvrelaterade projekt gällande provtagning, avfallskarakterisering och enklare geokemiska [...]

Paula Lundberg2022-03-16T19:20:31+00:00

Mikael Lundström

2022-03-16T19:22:18+00:00

Mikael Lundström, M.Sc. Mikael Lundström är en geolog och projektledare som sedan 2008 arbetat som miljökonsult med fokus på förorenad mark och grundvatten. Han medverkar vid och leder miljötekniska markundersökningar och sanering i hela Sverige, och tillhandahåller dessutom stöd vid riskutvärderingar och tillståndsansökningar. Mikael har djupgående erfarenhet av detaljprojektering [...]

Mikael Lundström2022-03-16T19:22:18+00:00
Till toppen